Германските индустријалци се за алтернативи горива

насловна Поглед во иднината

Водородот најперспективен

Технологии не субвенции!

објавено 9. ноември 2020

Централното здружение на германската индустрија за моторни возила (ZDK) се залага за алтернативни горива. Водородните и синтетичките горива, т.н. е-горива, многу брзо можат да помогнат во подобрувањето на рамнотежата на СО2. Здружението затоа го повика Германското Сојузно Министерство за животна средина да го подобри нацрт-законот за национална имплементација на Европската директива за обновлива енергија (RED II). За да се подобри рамнотежата на СО2, важно е да се исцрпат сите можни мерки и потенцијалите за намалување на штетните издувни гасови што вклучува водород, како и електронски горива. Според потпретседателот на ZDK г.Пекрун, во Германија бројот од над 53 милиони автомобили и комерцијални возила треба да биде доволен поттик да се препознае огромната моќ на електронските горива како технологии за премостување, на пример, како додатоци на гориво. Просечната старост на автомобилите постојано се зголемува од 2000 година од 6,9 години на 9,6 години во 2019 година. Компанија која е пријателски настроена кон технологиите за зачувување на климата може брзо ја го подобри рамнотежата на СО2. На крај, но не и најважно, употребата на е-горива дава значителен придонес за одржување на автомобилскиот вертикален опсег на создавање вредност, како во производството на возила, така и во автомобилската индустрија. Се разбира, водородот и синтетичките горива, како идни извори на енергија, треба да се произведат на еколошки начин врз основа на обновливи извори на енергија. Меѓутоа, кога се користи во возила со горивни ќелии, водородот произведен од зелена електрична енергија е неутрален во климата и не содржи штетни емисии. „Посветеноста на електричните возила и регулаторното исклучување на алтернативните погонски технологии, особено за патничките автомобили, претставува ризик од намалување на емисиите и постигнување на климатските цели“, нагласува Пекрун. На крај, но не и најважно, отвореноста кон технологијата помага да се зајакне Германија како деловна локација. На долг рок, технологиите нема да добијат прифаќање преку субвенции, туку повеќе заради фер конкурентска ситуација, а тоа во моментов не е случај. Да се ​​зборува за неизбежен крај на моторот со внатрешно согорување и да се прогласи овој вид погон за застарен од 2026 година, како што неодамна направи шефот на VW, Дис, е апсолутно погрешен пристап, заклучува Перкун.