Најценети – употребувани возила

Видео на денот

Одговор на вечното прашање

Кои автомобили најмалку губат на вредноста како употребувани?

објавено 23. мај 2021