Ford Mondeo – Ја напушта сцената

Видео на денот

По 30 годишна кариера, Mondeo ќе оди во пензија!

објавено 06. април 2021
о