Estrema – Fulminea

Видео на денот

1,5 Мегавати за 2 милиони евра!

Најавениот хипер автомобил ќе биде произведен во 61 примерок

објавено 25. мај 2021