Ѕkoda Kushaq – со видео

Видео на денот

Новиот Kushaq не ги покажува само амбициите на Чесите за освојување на потконтинентот, туку и сериозната заинтересираност на VW за

развој и пласирање на модел за Индија кого лесно ќе го ”конвертира“ во Европа!

објавено 01. април 2021
о