Женева се враќа идната година

Модификуван изложбен концепт и пониски хотелски трошоци После четири години, салонот на автомобилите во Женева повторно ќе ги собере производителите, новинарите и посетителите во халите на Palexpo Женевскиот салон на автомобилите беше една од најзначајните светски манифестации и се одржуваше секоја година, вкупно 89 пати, сé до пандемиската 2020-та кога само неколку дена пред започнувањето […]